Få løst mange typer af akut opståede opgaver

De fleste virksomheder har en række typer af akut opståede opgaver, der løbende skal håndteres af interne medarbejdere eller eksterne forhandlere.

F.eks.

 1. I forbindelse med leadgenerering får du en sikker håndtering af de købeklare kundeleads
  - Modtagelsen af kunden kan f.eks. ske i formularer fra en landingpage,
  - Opkald på telefon
  - Modtagelse af kunden fra en ekstern leverandør
 2. Håndtering af messeleads
 3. Håndtering og vurdering af jobansøgninger
 4. Håndtering af serviceforløb og reklamationer
 5. Håndtering af udbudssager
 6. Håndtering af kunder, der skal købe gennem forhandlere
 7. Håndtering af alarmer udløst af sensorer, hvor du skal kende "Root Cause" og den efterfølgende løsning
  - Alarmer i boliger og bygninger
  - Alarmer fra kølelastbiler
  - Alarmer fra kølerum og montrer