CRM/Marketing Automation vs. Effecttracker

Effecttracker er et leadmanagementværktøj, der adskiller sig fra klassiske marketing automation og CRM løsninger. Systemet arbejder med at sikre en optimeret behandling af Sales Qualified leads (SQL). Dvs. at systemet er skræddersyet til at sikre en effektiv håndtering af indkomne købeklare leads, virksomheden ikke kender fra tidligere. Kunderne har et projekt/problem, der kræver handling fra en sælger eller forhandler nu. Analyser peger på at omkring 50% af kundehenvendelser ikke håndteres af en sælger (Kilde). Omfanget af dette problem kan afdækkes og fjernes med hjælp fra Effecttracker.

Forskellene ses tydeligst når der zoomes ind på de særlige problemstillinger, der ligger i newbizz og salg til slutkunder gennem, forhandlere på følgende områder:

  • Marketing Qualified leads (MQL) måles med leadscoring, kliks og opholdstider på sitet. Disse målepunkter er overflødige i Effecttracker, da alle emner oprettet bør være kvalificeret som værende 100% relevante fra start af. Effecttracker kan med fordel modtage emner fra marketing automation systemer. eller andre marketing systemer. Dette kan gøres nemt med en API.
  • Sælgerne/forhandlerne knyttes til kampagner, hvor de må modtage henvendelser fra kunder, hvis de har den profil, der passer til kundens henvendelse.
  • I modsætning til CRM får sælgerne/forhandlerne får ikke en konto, og skal ikke logge ind for at bruge systemet.
  • Når kunden er behandlet færdig, er kunden i princippet færdig i Effecttracker og kan f.eks. flyttes til et CRM-/Projekt-/ERP system.
  • Sælgerne/forhandlerne kan tage systemet i brug uden oplæring, da systemet leverer automatisk genererede beskeder med præcis information om, hvad der skal gøres.
  • Effecttracker kan afdække GAPS, der påvirker lukkeraten i salget. Dvs. at systemet logger hændelser der enten sker/ikke sker. Det sikrer at ledelsen modtager et ensartet datasæt på alle kunder, uanset om en sælger håndterer kunden eller lader være. Det gør at systemet kan afdække problemstillinger meget præcist på den ønskede hændelsestype i virksomheden - også dem, der fører til et tabt salg.
  • I Effecttracker er der bygget omfattende sikkerhedsforanstaltninger for at sikre at kunder kommer igennem til den bedst egende sælger med det samme. Systemet fjerner kunden fra sælgeren, hvis ikke kunden håndteres.

For de fleste større virksomheder, kan Effecttracker ofte fungere som et effektivt sekundært "plugin" og spille sammen med andre kundesystemer.
For mindre virksomheder, der sælger en gang eller sjældent til samme kunde, kan Effecttracker ofte fungere som et primært kundesystem.