Nedenstående model viser i korte træk, hvad du får, når du anvender Effecttracker.com.

  1. Der sendes slutkundedata ind via en formular eller fra et andet system
  2. Slutkunden skal håndteres af en relevant person i organisationen afhængigt af, hvilken service der ønskes leveret
  3. Der sendes en række email beskeder til de personer, der skal involveres, som holder alle parter opdaterede om servicen
  4. Udfaldet af servicen registreres, f.eks. om der er solgt en løsning
  5. Kundens oplevelse analyseres, og der leveres en tilfredshedsscore
  6. I nogle tilfælde etableres et mersalg eller opfølgning når kundeforholdet er etableret