Viden om kundernes køb ændrer marketing og gør CTR overflødig


Interview med medierådgiver Ulrik  Overgaard, Patientfirst.dk, tidligere marketingdirektør hos Netdoktor.dk

Ulrik er uafhængig strategisk medierådgiver og har valgt at implementere Effecttracker.com hos Morsø. Effecttracker.com blev valgt, da systemet kan producere detaljerede data og statistikker om begivenheder og hændelser, der har en direkte indflydelse på salget.

Ulrik udtaler bl.a.:
I dag kan vi se, hvem kunderne er, og hvad sker der med dem. Det gør, at vi kan tilrettelægge vores indsatser ud fra en kostpris pr. købeklart lead.

Den største gevinst har været, at vi med det samme har fået bedre styr på, hvad der sker med de varme kunde henvendelser – samt at vi har fået bedre mulighed for at sikre en effektiv allokering af vores marketing investeringer.

Tidligere har vi arbejdet med begreber som CTR og opholdstider på vores site. Det bliver reelt overflødiggjort, når kan se vores håndtering af hver kunde.

Allerede efter forholdsvis kort brug, har Effecttracker.com givet os se en række muligheder for at forbedre hele værdikæden i salg- og marketing – f.eks. kan vi se:

I marketing

  • Hvad er vores kostpris på en købende kunde
  • Hvad er vi villige til at betale for et kvalificeret varmt lead
  • Hvad er værdien af at annoncere i de kanaler vi vælger når vi kender prisen på et varmt lead
  • Hvordan kan vi tilrettelægge det bedste kanalmix
  • Hvordan undgår vi at betale for de leads, der alligevel kommer via almindelig brandsearch
  • CTR har f.eks. vist sig ikke at have indflydelse på kundens konvertering til køb

I salg

  • Hvilke sælgere, der sælger mest, og kan dirigere kunden derhen, hvor der er den største konvertering
  • Detaljerede data om vigtige begivenheder for kundens køb betyder, at vi kan arbejde med at påvirke kunder, som tidligere kunne tabes – det har vi allerede set konsekvensen af
  • Data som er stærkt loyalitetsskabende - Vores samarbejde med vores forhandlere bliver forbedret, da det er lettere for os at synliggøre værdien af samarbejdet
  • Hvilke knapper skal der skrues på for at forbedre churn